ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
«Το έγγραφο αυτό έχει συνταχθεί στα πλαίσια  σχεδίου «Πράσινο κέντρο – η Φύση για μας και εμείς για την φύση» από τον Δήμο Κρούμοβγκραντ», το οποίο πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας 2007-2013 και με την συν χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δια μέσω του Ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης. Όλη η ευθύνη  για το περιεχόμενο της δημοσίευσης επωμίζεται από τον Δήμο Κρούμοβγκραντ και σε οποιοδήποτε περιστάσεις δεν δύναται να θεωρηθεί, πως το έγγραφο αυτό αντικατοπτρίζει την επίσημη άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβαλλόμενου οργάνου.

Αρχικη

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΕΝΤΡΟ – χωριό ΑΒΡΕΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΟΥΜΟΒΓΚΡΑΝΤ

 

Σχέδιο «Πράσινο κέντρο – η Φύση για μας και εμείς για την φύση»

 

Το σχέδιο αποσκοπεί να βελτιώσει την υπέρ-μεθοριακή συνεργασία στον τομέα των φυσικών  αποθεμάτων και την αντιμετώπιση των θεομηνιών σαν τρόπο εξασφάλισης εξισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, στα πλαίσια του σχεδίου προβλέπεται η συγκρότηση Πρασίνου κέντρου στο χωριό Αβρέν, το οποίο βρίσκεται σε 18 χιλιόμετρα από την πόλη Κρούμοβγκραντ και περίπου 6 χιλιόμετρα από το νέο Μεθοριακό Σταθμό Ελέγχου Αβρέν – Μιρτίσκι, τα εγκαίνια του οποίου επίκεινται. Το Πράσινο αυτό κέντρο θα παρέχει περιβαλλοντικές εκπαιδεύσεις για παιδιά και νεολαίους και θα εξασφαλίζει την απαραίτητη βάση προς εθελοντικές οργανώσεις στην Βουλγαρία και Ελλάδα για αντιμετώπιση θεομηνιών.

 

Ο Δήμος  Κρούμοβγκραντ βρίσκεται στο νοτιοανατολικό μέρος του νομού Κάρτζαλι σε έκταση 843,3 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Πληθυσμός – 17 257 άτομα.

Η προστατευόμενη περιοχή «Βαλτσι ντολ» και οι επτά προστατευόμενες τοποθεσίες βρίσκονται στο έδαφος του  δήμου Κρούμοβγκραντ. Η προστατευόμενη περιοχή «Βαλτσι ντολ» έχει έκταση 775 εκτάρια και έχει κηρυχτεί προς διαφύλαξη της μοναδικής στην Βουλγαρία αποικία /ομάδα/ άσπρο-κεφάλων γυπών. 

 

Το έδαφος του δήμου βρίσκεται στις Ανατολική Ροδόπη. Το ανάγλυφο είναι ημιορεινό και λοφώδες, το μεσαίο υψόμετρο είναι 425 μέτρα, και η κάθετη απόκλιση 170 μέτρα. Τα υδάτινα αποθέματα σχηματίζονται από το ποτάμι Άρδα, το ποτάμι Κρούμοβιτσα και τις τεχνικές λίμνες τοπικής σημασίας όπως «Στουντέν κλάντενες».